Mon03.12 Tue04.12 Wed05.12 Thu06.12 Fri07.12 Sat08.12 Sun09.12
Barre Aiki 18:10 50 min
Barre Aiki 19:10 50 min
Barre Aiki 20:10 50 min
 
   
Barre Aiki 18:10 50 min
Barre Aiki 19:10 50 min
Ballet Barre Aiki 20:10 50 min
 
Ballet Barre Aiki 09:10 50 min
Barre Aiki 10:10 50 min
Ballet Barre Aiki 11:10 50 min
 
 
Barre Aiki 09:10 50 min
Barre Aiki 10:10 50 min
Barre Aiki 11:10 50 min
Ballet Barre Aiki 12:00 50 min