Mon20.05 Tue21.05 Wed22.05 Thu23.05 Fri24.05 Sat25.05 Sun26.05
     
Barre Aiki 18:10 50 min
Barre Aiki 19:10 50 min
Barre Aiki 20:10 50 min
 
Ballet Barre Aiki 09:10 50 min
Barre Aiki 10:10 50 min
Ballet Barre Aiki 11:10 50 min
 
 
Barre Aiki 09:10 50 min
Barre Aiki 10:10 50 min
Barre Aiki 11:10 50 min
Ballet Barre Aiki 12:10 50 min